Stephanie Lenaerts, advocaat

Stephanie High Res
Stephanie Lenaerts (°1983) vatte haar studies Rechten aan in 2001 aan de KU Leuven, alwaar zij in 2006 afstudeerde als licentiaat in de rechten. Datzelfde jaar nog vervoegde zij het kantoor, dat voor haar niet onbekend was, aangezien zij er tijdens haar studies jaarlijks een zomerstage verrichtte.

Stephanie is op kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht (waaronder overheidsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid, medische aansprakelijkheid), het strafrecht in ruime zin (zowel procedures voor de politierechtbank als de correctionele rechtbank), verkeers- en verzekeringsrecht, jeugdrecht en de juridische aspecten van het voorlopig bewind.

Zij volgde ook een opleiding jeugdrecht in 2010 waarna zij erkend werd als jeugdadvocaat.

De vernoemde domeinen hebben vaak een zeer grote invloed op de verdere toekomst van een persoon, zowel minderjarige als volwassene. De behandeling van deze dossiers vereist dan ook een bijzondere aanpak, sterk gericht op – en aangepast aan – de noden van de cliënt, waarbij het menselijke en emotionele aspect even belangrijk wordt als het juridische. Een goede verstandhouding met de cliënt met luisterbereidheid naar het verhaal en de problematiek, grote betrokkenheid naar en bijstand van de cliënt bij een minnelijke regeling of lopende een procedure en sterke overtuigingskracht en dito pleidooien zijn dan ook eigenschappen van Stephanie waardoor een dossier tot een goed einde wordt gebracht.