Stefanie De Schrijver, advocaat

Stefanie HR
Stefanie De Schrijver (°1977) is al van bij het begin van haar professionele loopbaan werkzaam op het kantoor Beelen Advocaten, waar zij zich voornamelijk toespitst op het handels- en vennootschapsrecht, het intellectueel eigendomsrecht en het huurrecht.

Ze studeerde in 2000 af aan de Katholieke Universiteit Leuven als licentiaat in de rechten met als specialisatie economisch, handels- en vennootschapsrecht.

Zij volgde een bijkomende opleiding tot curator en vereffenaar en wordt geregeld aangesteld als vereffenaar van VZW’s en vennootschappen, zowel uit de profit als de non-profit sector.

Dankzij haar jarenlange ervaring in deze rechtstakken, kan zij de cliënt een topservice aanbieden.

Meer in het bijzonder adviseert Stefanie cliënten in procedures aangaande de volgende domeinen en subdomeinen:

  • Handelsrecht: distributie, franchising, overdracht handelsfonds, factuurvoorwaarden, faillissement …
  • Huurrecht: woninghuurrecht, handelshuur, gemene huur …
  • Intellectuele rechten: auteursrecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, octrooienrecht …
  • Vennootschapsrecht: oprichting, omvorming, vereffening, faling, oprichtersaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, (verplichte) overdracht en overname van aandelen, (buitengewone) algemene vergaderingen, fiscale en sociale verplichtingen.
  • Verbintenissenrecht in het algemeen.

Bijzonder nuttige ervaring inzake het reilen en zeilen in de bedrijfswereld verwierf zij door outplacement bij een internationaal technologisch bedrijf.