Sarah Brouwers, advocaat

Sarah High Res
Sarah Brouwers (°1983), studeerde af aan de rechtsfaculteit van de Universiteit Antwerpen (2006, met grote onderscheiding) en studeerde in het kader van het Erasmusprogramma gedurende 6 maanden aan de Uppsala Universiteit in Zweden.

Om haar cliënten binnen de gezondheidssector nog meer van dienst te kunnen zijn, volgt zij een postgraduaat gezondheidsrecht en gezondheidsethiek aan de Universiteit Antwerpen.

Sarah is sedert 2006 advocaat aan de balie te Leuven. Aanvankelijk tot 2014 in het advocatenkantoor Luypaers & Partners, en sinds de overname van dit kantoor op 1 januari 2015 bij Beelen Advocaten.

Zij is voornamelijk actief binnen het publiekrecht en administratief recht in ruime zin, met een bijzondere aandacht voor milieurecht en overheidsopdrachtenrecht. Daarnaast in Sarah tevens actief in het gezondheidsrecht.

Sarah gelooft in een klantgerichte aanpak van de dossiers op maat. De oplossing voor uw probleem is niet alleen een advies dat juridisch uitstekend van kwaliteit is maar dat tevens tot in de puntjes op uw noden is afgestemd. Wij helpen u graag op een manier waarop u niet alleen vandaag maar ook morgen verder kunt. Actuele en toekomstige ontwikkelingen worden op de voet gevolgd en meegenomen in onze adviezen. Op die manier wordt er niet alleen een oplossing geboden voor bestaande problemen maar worden tevens heel wat potentiële toekomstige problemen vermeden. Een zeer praktijkgerichte aanpak staat daarbij centraal.

Om te verzekeren dat bij onze dienstverlening rekening wordt gehouden met de meest actuele tendensen, is Sarah lid van het Genootschap Advocaten Publiekrecht (GAP). Daarnaast is zij lid van de kernredactie van het tijdschrift voor Milieu- en Energierecht (MER) en medewerker bij het tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid (TOO).

Administratieve overheden, projectontwikkelaars, gezondheidsinstellingen en individuele burgers vinden Sarah Brouwers voor al hun problemen inzake overheidsopdrachten, milieurecht (o.a. milieuvergunningen, bodemsanering, afval en natuurbehoudsrecht), het gezondheidsrecht in ruime zin, benoemingen, tucht- en onderwijsgeschillen.

Publicaties en voordrachten

 • Medewerking aan diverse bijdragen van de redactie van het tijdschrift TOO.
 • BAEKELAND, C., BROUWERS, S. en LUYPAERS, P.,’Het Vlaamse bodemsaneringsbeleid na het wijzigingsdecreet van 28 maart 2014. Een stap voorwaarts of een status quo?’ MER 2015, afl 4, (in review).
 • BROUWERS, S., ‘Opgelet! Werf in uitvoering (en uitbreiding)’, TOO 2015, afl. 3 (in druk).
 • BROUWERS, S. ‘Een boompje opzetten na ontbossing: het ene bos is het andere niet’, TOO 2014, afl. 3, 429-430.
 • LUYPAERS, P., m.m.v. BROUWERS, S., ‘Algemeen belang – Openbare orde’, in Liber Amicorum Hugo Sebrechts. Tussen algemeen belang en toegewijde zorg, Antwerpen, Intersentia, 2014, 237-268.
 • BAEKELAND, C. en BROUWERS, S., ‘De invloed van het Europese recht op de invulling van het Belgische begrip ‘overheid’. Draagt de Europese Unie bij tot het vaststellen van bepaalde constitutieve bestanddelen, waardoor er een (zeker) uniform overheidsbegrip binnen de Belgische rechtsorde kan worden omschreven?’, in K. WAUTERS, B. DELVAUX en B. VANHEUSDEN (eds.), ‘Invloed van het Europese recht op het Belgische bestuursrecht, Brugge, Die Keure, 2014, 5-79.
 • BROUWERS, S., ‘Bodem en verkoop: informatie- of onderzoeksplicht?’, TOO 2013, afl. 4.
 • LUYPAERS P. en BROUWERS, S., ‘Commentaar bij de artikelen 60, 80, 81, 84, 85, 120, 121, 145-153 en 156-160 van het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken’, in S. VAN GARSSCHE (Ed.), Artikelsgewijze commentaar op de wetgeving overheidsopdrachten, Brussel, Politea, 2013, losbl.
 • BROUWERS, S., ‘[Art. 194 Vlaams Gemeentedecreet] Is stilzitten en in gebreke blijven steeds hetzelfde?’, TOO 2013, afl. 2, 206-207.
 • VANHEUSDEN, B., VANHOORICK, G., BAMS, K., BROUWERS, S., DE CONINCK, J., DE RIDDER, S., DE ROMPH, T., DESCAMPS, H., DE SMEDT, P., DESRUMAUX, S., DEWEIRDT, M., DEWULF, K., MERTENS, K., MERTENS, W., MOONEN, W., SCHIJNS, C., SCHOUKENS, H., VANDAMME, S., VAN DE SIJPE, D., ‘Milieurecht geannoteerd 2013’, Die Keure, Brugge, 2013, 576 p.
 • BROUWERS, S., ‘Overdracht onder opschortende voorwaarde van gunstig bodemattest: spelen met nietigheid?’, TOO 2013, afl. 1, 105-107.
 • BROUWERS, S., ‘Het klimaatbeleid na het Kyoto-Protocol: top of flop?’, MER 2012, afl. 4, 217.
 • DE GENDT, T. en BROUWERS, S., ‘Verpleegkundigen in de gehandicaptensector: zelfde beroep, andere aansprakelijkheid?’, T.Gez. 2007-08, afl. 2, 151-156.