Sabine Etienne, advocaat

9802 HR
Sabine Etienne (°1971) vervoegde het kantoor Beelen in 1997 na het licentiaatsdiploma Rechten behaald te hebben aan de Universiteit van Louvain-la-Neuve. In 1997 deed zij een stage aan het toenmalige Arbitragehof bij rechter Jeannine Delruelle.

Op het kantoor Beelen heeft zij zich vooral gespecialiseerd in gemeente- en invorderingsrecht.

Zij staat dagelijks in voor de advisering van diverse locale besturen inzake parkeerretributies, overheidsaansprakelijkheid, schijnhuwelijk, invorderingen …

Sabine heeft als moedertaal Frans en is bijgevolg perfect tweetalig. Om die reden ondersteunt zij op het kantoor ook alle dossiers waarvan de procedure, de vergaderingen of de expertises in het Frans verlopen.

Zulks heeft haar in de mogelijkheid gesteld om zich gedurende al die jaren op het kantoor voortdurend te specialiseren in diverse rechtstakken.

Zij hanteert een multidisciplinaire visie waarop elke cliënt kan rekenen.