Philippe Verbiest, advocaat

Philippe HR
Na zijn Latijns-Griekse humaniora studeerde Mr. Verbiest (°1955) rechten aan de KUL, waar hij afwisselend onderscheiding en grote onderscheiding behaalde. Hij was redacteur en dan hoofdredacteur van het juridisch studententijdschrift Jura Falconis. Als vakantiejob schreef hij artikels voor kranten en weekbladen.

Onmiddellijk na zijn studies begon Mr. Verbiest in 1978 zijn stage in de toenmalige advocatenmaatschap Coppens, Horsmans & Malherbe in Brussel. Na zijn stage werd hij medewerker en dan vennoot. Mr. Verbiest behandelde vooral dossiers van bankrecht, handels- en vennootschapsrecht, marketing en distributie, financieel strafrecht maar ook technische expertises in grote bouw- en industriële projecten.

Reeds na zijn eerste stagejaar won hij voor het Europees Hof van Justitie een zaak over de Belgische prijzenreglementering.

Toen de advocatenmaatschap in 1992 ophield te bestaan ging hij samenwerken met Mr. Beelen te Leuven, een studiegenoot. Hij bleef vooral actief in het handelsrecht, inzonderheid in marketing en distributie.

Ondertussen werd zijn activiteit in het sportrecht steeds belangrijker. In 1985 al was hij aangezocht om de profsectie van de Internationale Wielrenunie (UCI) te adviseren. In die tijd was het een hele uitdaging om het recht te introduceren in de sport. Het gaf hem de gelegenheid om creatief oplossingen te zoeken voor diverse relaties en problemen in de sportwereld die de toets van wet en rechtbank moesten doorstaan. Zo verwierf hij een ruime ervaring in het opstellen van statuten, contracten en reglementen in een wereld met diverse spelers: internationale en nationale sportbonden, atleten, ploegen, sponsors, tv-producenten en –zenders, overheden, het IOC (Internationaal Olympisch Comité), WADA (World Anti-Doping Agency) …

Hij schreef ook de opeenvolgende versies van het dopingreglement in het wielrennen, waarvan diverse elementen in 2003 werden overgenomen in de World Anti-Doping Code. Ook voor die code leverde hij bijdragen evenals voor de herzieningen daarvan in 2007 en 2012.

Hij maakte deel uit van de juridische werkgroep van WADA en van de werkgroep die de eerste dopinglijst van WADA opstelde. Hij nam deel aan talrijke internationale conferenties en symposia en gaf er ook voordrachten. Hij werd lid van de commissie Sport en Recht van het IOC en van de antidopingcommissie van UEFA.

Hij pleitte voor de UCI, maar ook voor andere dopingorganisaties, als vervolgende partij een honderdtal internationale doping- en andere zaken voor het TAS (Tribunal Arbitral du Sport) in Lausanne, waaronder ophefmakende zaken zoals die van Pantani, Hamilton, Valverde en Contador. Hij pleitte de allereerste zaken waarin het TAS de geldigheid van de EPO-test en van het bloedpaspoort erkende.

Hij was ook raadsman van de Internationale Hockey Federatie en van SportAccord, de vereniging van alle olympische en niet-olympische sportbonden. Voor deze internationale sportorganisaties begeleidde hij ook talloze congressen en bestuursvergaderingen en hun besluitvorming.

Mr Verbiest is nog steeds lid van de anti-doping unit van de UEFA.

Sedert 2014 is hij ook arbiter in het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS).

Door zijn vele internationale activiteiten verwierf hij een ruime kennis van nationale en internationale arbitrage en beschikt hij over juridische contacten in vele landen van de wereld.

Mr Verbiest is vlot viertalig en behandelt dossiers in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. Hij heeft ook een passieve kennis van Italiaans en Spaans.

Naast zijn activiteiten in het sportrecht, internationaal recht en arbitrage, is hij vooral actief gebleven in het handelsrecht en bouwrecht.