Peter Luypaers, advocaat

Peter High Res
Peter Luypaers (°1955) studeerde aan de Koninklijke Militaire School af met grote onderscheiding en met de onderscheiding van de Degen des Konings in 1975. Hij behaalde daarnaast een licentiaatsdiploma criminologie aan de R.U.GENT in 1977 (grote onderscheiding). Aan de Officierenschool van de Rijkswacht studeerde hij in 1978  af met opnieuw grote onderscheiding.

Zijn rechtendiploma behaalde Peter aan de Vrije Universiteit Brussel, waar hij in 1984 afstudeerde, tevens met grote onderscheiding.

Niet alleen Peters opleiding, ook zijn professionele loopbaan is atypisch te noemen. Van 1978 tot 1991 was hij Hoger Officier bij de Rijkswacht (Majoor-Jurist) en van 1988 tot 1991 was hij tevens Adjunct van de Inspecteur-Generaal bij de Algemene Inspectie.

Tijdens zijn eerste en tweede kandidatuur rechten trad Peter tevens op als repetitor en onderwijsgelastigde aan de Koninklijke Militaire School. Hij was gedurende een drietal jaren bovendien de persoonlijk repetitor ‘Rechten’ van Monseigneur Kroonprins Filip.

Na zijn studies rechten was Peter een achttal jaren verbonden aan de VUB, als assistent internationaal privaatrecht en huwelijksvermogensrecht.

In 1991 richtte Peter ten slotte zijn eigen advocatenkantoor op: Luypaers & Partners. In januari 2015, vervoegde hij met zijn team, het kantoor van Beelen Advocaten.

Peters grote liefde voor muziek uit hij sinds 2007 als voorzitter van de raad van bestuur van Brussels Jazz Orchestra vzw.

Peter heeft een jarenlange ervaring opgebouwd in het publiek recht, grondwettelijk en administratief recht, milieurecht, ruimtelijke ordening en stedenbouw, overheidsopdrachten, overheidsaansprakelijkheid, openbaar ambt, autonome overheidsbedrijven, PPS …

Peter bezit een grondige kennis van de tweede landstaal, zowel in bestuurlijke zaken (wettelijk examen 1977) als in gerechtelijke zaken (wettelijk examen 1993).

Peter oefent ook andere beroepsactiviteiten uit. Zo is hij sedert 2011 voorzitter van de raad van bestuur van de vzw GAP (Genootschap van Advocaten gespecialiseerd in Publiekrecht), als tevens mede-oprichter en bestuurder. Deze vereniging groepeert alle advocaten en juristen (ook academici) gespecialiseerd in het administratief recht sensu lato, derhalve incluis ruimtelijke ordening en stedenbouw, milieurecht enz.

Publicaties en voordrachten

 • LUYPAERS, P., m.m.v. BROUWERS, S., ‘Algemeen belang – Openbare orde’, in Liber Amicorum Hugo Sebrechts. Tussen algemeen belang en toegewijde zorg, Antwerpen, Intersentia, 2014, 237-268.
 • LUYPAERS P. en BROUWERS, S. commentaar bij de artikelen 60, 80, 81, 84, 85, 120, 121, 145-153 en 156-160 van het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, in S. VAN GARSSCHE (Ed.), Artikelsgewijze commentaar op de wetgeving overheidsopdrachten, Brussel, Politea, 2013, losbl. (in voorbereiding).
 • LUYPAERS P.,  ‘[Gevaarlijke stoffen (acrylnitril) en het spoorongeval in Wetteren 2013] Wat heb je vandaag op school geleerd?… Zeg eens kleine Jan’, TOO 2013, afl. 2, 140-141.
 • LUYPAERS P. en LUST S. (Ed.), ‘Recht en media in een democratische rechtsstaat: wie bewaakt de waakhond?’, Brugge, die Keure, 2010.
 • LUYPAERS en LUST S. (Ed.), ‘Tucht en deontologie. (In)effectiviteit van het tuchtrecht ter handhaving van de waardigheid van het ambt’, Brugge, die Keure, 2007, 355 blz.
 • LUYPAERS P. en LUST S. (Ed.), ‘Rampen, noodsituaties, crisis … Voorkoming, beheersing en bestrijding; bevoegdheden, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden’, Brugge, die Keure, 2006, 132 blz.

In naam van de vzw GAP, en samen met Prof. dr. S. Lust, is hij voorzitter van de studiedagen, evenals editor van de daarmee gepaard gaande gepubliceerde Verslagboeken (Die keure):

 • ‘Rampenrecht’, 2006, zie Administratieve Rechtsbibliotheek, 2006, Nr 7.
 • ‘Tucht en Deontologie’, oktober 2007.
 • ‘Media en Recht’, 27 mei 2010.
 • ‘Federale en Geregionaliseerde) Administratieve rechtscolleges, Raad van State versus Vlaams bestuurlijk rechtscollege’, 30 november 2012.
 • ‘Bodemverontreiniging en curatele’, 2013-2014, studiecyclus van twee halve dagen.