Nora Recko, management assistant

Nora High Res
Nora Recko (°1968) behaalde haar bachelordiploma management assistent aan de KHLeuven. Nora werkt sinds oktober 1989 op het kantoor. Oorspronkelijk als directiesecretaresse. Sinds 2006 is zij hoofd van de boekhouding en de personeelsadministratie.