Johan Vanstipelen, advocaat

Johan HR
Johan Vanstipelen (°1972) maakt bij Beelen Advocaten deel uit van de cel administratief recht. Meer in het bijzonder specialiseert hij zich in overheidsopdrachten, ruimtelijke ordening en stedenbouw, milieurecht, bodemsanering en gemeenterecht.

Hij studeerde rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven, waar hij in 1995 afstudeerde. Van 1995 tot 1996 volgde hij een bijkomende postuniversitaire opleiding Zakelijke Taalbeheersing.

Sinds oktober 1996 is Johan Vanstipelen advocaat aan de balie te Leuven en werkt hij onafgebroken bij Beelen Advocaten. Hij staat dagelijks in voor de advisering van diverse lokale besturen inzake de volgende rechtstakken:

  • Bouwrecht: vergunningen, aankoop van grond, huis of gebouw, problemen onder elkaar (bouwheer, aannemers, architecten), verborgen gebreken in bouw (tienjarige aansprakelijkheid), financiering en verzekering van onroerend goed …
  • Gemeenterecht: gemeentedecreet, gemeentebelastingen, regels voor openbaarheid van bestuur in gemeenten …
  • Stedenbouw- en milieurecht: procedures voor de Raad van State.

Sedert 2009 is Johan Vanstipelen lid van de Raad van de Orde bij de balie van Leuven (verantwoordelijk voor de permanente vorming voor advocaten, lid van de studiedienst, de commissie Bijzondere Juridische Bijstand en sinds januari 2011 voorzitter van de commissie Communicatie). Van 2011 tot 2013 was hij secretaris van de Raad van de Orde van Advocaten te Leuven.

Naast zijn beroepswerkzaamheden als advocaat is Johan Vanstipelen ook erkend lesgever van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Land- en Tuinbouw.

Publicaties en voordrachten

  • Commentaar bij het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken in Wet en Duiding : Bouw, Larcier, (verwacht in 2015).
  • Voordracht ‘Leegstand en verwaarlozing van bedrijfsgebouwen’ in het kader van lessenreeks ingericht door I.W.R.L.T., Turnhout, 2000.
  • Voordracht ‘Het nieuwe decreet op de ruimtelijke ordening’, studieavond georganiseerd door B.W.P., Bocholt, 2000.
  • Voordracht ‘Stedenbouw-bouwvergunningen-wettelijk kader’ in het kader van lessenreeks ingericht door I.W.R.L.T., Turnhout, 2000.