Hans-Kristof Carême, advocaat

Hans-Kristof High Res
Hans-Kristof Carême (°1974), studeerde met onderscheiding af aan de rechtsfaculteit van de KU Leuven (1998). Vervolgens slaagde hij als vrij student voor de opleidingsonderdelen privaatrechtelijk milieurecht, algemeen milieurecht en juridische aspecten van de ruimtelijke ordening aan de UGent (2000).

Sedert 1998 is hij advocaat. Tot 2014 was hij vennoot in het advocatenkantoor Luypaers & Partners. Samen met Peter Luypaers besliste hij om per 1 januari 2015 de overstap te maken naar Beelen Advocaten.

Hij is actief op het terrein van het burgerlijk en ondernemingsrecht in het algemeen en het administratief recht en het milieurecht in het bijzonder.

Hans-Kristof gelooft in multidiscipline en kruisbestuiving tussen ervaringen. Daarom houdt hij voeling met sectoren binnen en buiten de advocatuur. Hij is niet alleen stichtend lid van het Genootschap Advocaten Publiekrecht, maar ook gemeenteraadslid, politieraadslid, bestuurder en secretaris van Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw en docent natuurbehoudrecht aan het Instituut voor de Jachtopleiding. Van 2004 tot 2010 heeft hij als vertegenwoordiger van de Vlaamse regering in het beheerscomité wetenschapspark Leuven een stukje bijgedragen aan innovatie in Vlaanderen. Van 2007 tot 2013 was hij ook nog voorzitter en deskundige van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (gecoro) in resp. Tervuren en Vilvoorde.

Administratieve overheden, projectontwikkelaars, aannemers en individuele burgers vinden Hans-Kristof Carême voor al hun problemen inzake eigendom, stedenbouw en ruimtelijke ordening, milieurecht, onteigening, overheidsopdrachten, benoemingen, evaluaties, tucht en allerhande vergunningen (socio-economische machtigingen, vergunningen in het kader van de voedselveiligheid …).

Hans-Kristof Carême is één van de weinige advocaten in Vlaanderen die uitermate gespecialiseerd is in wapen- en jachtwetgeving. Zo verdedigt hij onder meer wapenbezitters die een wapenvergunning geweigerd of ingetrokken zien. Jagers en erkende wildbeheerseenheden kunnen bij hem terecht voor alle problemen in het kader van de jachtwetgeving, soortenbescherming en natuurbehoudsrecht (VEN, NATURA 2000, Habitat- en Vogelrichtlijngebieden …).

Topkwaliteit volstaat niet voor mr. Carême. Beschikbaarheid en bereikbaarheid zijn minstens even belangrijk. Daarom staat hij 24/7 klaar voor zijn cliënten. Hij doet dat niet alleen, maar samen met de collega’s van Beelen Advocaten in teamverband.

“Mijn cliënten willen vooral gemoedsrust vinden. Neem nu een veehandelaar wiens erkenningen op vrijdagnamiddag door het FAVV worden ingetrokken. Het bedrijf ligt van de ene op de andere dag plat. Zo iemand verkeert in crisis: niet alleen economisch en financieel, maar ook persoonlijk en familiaal. Ik ga dan ter plaatse. Ik trek mijn laarzen aan en wil het bedrijf met eigen ogen zien en ruiken. Vennootschapsdocumenten, mestbankaangifte, vergunningen en erkenningen worden bij de boer op de keukentafel verzameld en doorgenomen. Alle problemen worden zorgvuldig besproken en de processtrategie wordt uitgestippeld. Desnoods ’s nachts of op zondag wordt bijvoorbeeld een verzoekschrift tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid uitgeschreven en na telefonische aankondiging per fax aan de Raad van State toegezonden opdat zijn dossier hopelijk reeds op maandag kan worden gepleit. En dat alles in maximale transparantie. De cliënt moet zich bij aanvang bewust zijn van de kansen en de risico’s, alsook van de mogelijke kostprijs van de procedure. Want ook dat is gemoedsrust: geen verrassingen achteraf.”

Publicaties en voordrachten

  • M. VAN DIEVOET en H. CARÊME, ‘de benoeming van de burgemeester en de schepenen’, T.V.G., 2000, nr. 4.
  • Spreker op enkele colloquia van VOKA Vlaams-Brabant over ruimtelijke ordening en stedenbouw.
  • Spreker op enkele colloquia van het Instituut van de Jachtopleiding over jachtwetgeving.