Bert Beelen, advocaat

7515
Bert Beelen (°1953) stichtte in 1978 het kantoor Beelen Advocaten en bouwde dit uit tot een multidisciplinair advocatenkantoor. Hij beschikt door zijn jarenlange ervaring als stichter en enige vennoot van Beelen Advocaten over een grondige kennis in diverse domeinen van het recht. Tevens is hij reeds van bij het begin van zijn carrière actief in het publiek recht. Zo is hij reeds 30 jaar de vaste adviseur van vele lokale besturen, waaronder de stad Leuven.

Na het voltooien van de humaniora aan het Montfort College te Rotselaar behaalde Bert Beelen zijn licentiaatsdiploma in de rechten (cum laude) aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij publiceerde onder leiding van prof. Suetens. Nadien volgde hij nog met succes de Master of Business Law (MBA) aan de Universiteit Antwerpen (2000).

Naast zijn beroepsbezigheid als advocaat vervult Bert Beelen ook volgende functies:

 • Plaatsvervangend vrederechter 1ste Kanton Leuven.
 • Erkend lesgever van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Land- en Tuinbouw.
 • Erkend mediator van het BBMC (Brussels Business Mediation Center), zijnde bemiddelaar in civiele zaken en handelszaken.
 • Lid Ethisch Comité Universitair Psychiatrisch Ziekenhuis St. Jozef Kortenberg.
 • Erkend familie-, handels- en schuldbemiddelaar bij de rechtbank van eerste aanleg Leuven.
 • Lid a.v. van de vzw Montfort College te Rotselaar.
 • Lid van de vzw GAP (Genootschap van Advocaten gespecialiseerd in Publiekrecht).

Bert Beelen richtte in 2014 bovendien De Lift Education op, een school voor jongeren met autismespectrumstoornis, gelegen te Diest en is voorzitter van de gelijknamige vzw.

Publicaties en voordrachten

 • BEELEN B., DE CUYPER G. en DRIESSEN H., ‘Volk, gemeente, intercommunale’, Gent, vormingscentrum Lodewijk Dosfel, 1977, 96 p., in de reeks ‘Dosfel Dokumenten’.
 • Lezing op het Colloquium georganiseerd door de vzw Obasi in het Provinciaal Centrum te Opheylissem met als sprekers professor Dillemans en Bert Beelen, deze laatste met als onderwerp: ‘Handelingsonbekwaamheid van de psychiatrische patiënt’, Opheylissem, 1981.
 • Lezing op studiedag ingericht door vzw Obasi – Opheylisem 1986 met als onderwerp: ‘Verantwoordelijkheid van ziekenhuisbeheerders voor de persoon en de goederen van de patiënt’.
 • Lezing op studiedag ingericht door I.W.R.L.T., Pellenberg, 1996, met als onderwerp: ‘Europese Landbouwwetgeving inzake quotaregeling, interventies als tevens de consequenties van milieu- en stedenbouwkundige wetgeving in relatie tot de pachtwetgeving’.
 • Lezing op studieavond ingericht door de Pro Jumping Liga Vlaanderen te Pellenberg in februari 1997 met als onderwerp: ‘Verzekering, ontbinding koop inzake dieren, meer specifiek paarden, internationale rechtsgeschillen’.
 • Lezing op studiedag ingericht door VVI Antwerpen, oktober 1997, met als onderwerp: ‘Aansprakelijkheid van ziekenhuizen en hun beheerders in de private sector’.
 • Lezing voor de vereniging Flanders Arson Investigation and Prevention vzw, vereniging van gerechtsdeskundigen, met als onderwerp ‘De verantwoordelijkheid van ziekenhuizen, instellingen, hun aangestelden, patiënten of bewoners naar aanleiding van brand en/of andere schade binnen of buiten het ziekenhuis of de instelling’.
 • Lezing op studiedag ingericht door I.W.R.L.T., 1998: ‘procedures inzake stedenbouw- en milieuwetgeving getoetst aan de praktijk’.
 • Lezing op referaat van Nelectra Limburg, 15 november 2005: ‘Tienjarige aansprakelijkheid elektrische installaties, vrijwaring voor gebreken en wet consumentenverkoop’.
 • Lezing op studiedag van Die Keure, Kruibeke, 29 mei 2007: ‘De nieuwe gemeentelijke organisatie: Praktisch bekeken: verzelfstandiging in ruime zin’.
 • Lezing op studiedag van Syntra West, Brussel, 31 mei 2007: ‘AGB-IGS in een notendop. Meer doen met minder middelen. Tips: juridisch, btw, financieel, fiscaal, boekhoudkundig en vanuit de praktijk’.
 • BEELEN, B., ‘Het ter beschikking stellen van contractueel personeel door lokale besturen: een stand van zaken.’, in Tijdschrift Gemeenterecht (2000/2).
 • BEELEN, B., ‘De politionele bevoegdheden van de Gemeenteraad’, in Recht in de Gemeente, Gemeenteraad: bevoegdheden, Die keure, 2001, 255 – 333.
 • BEELEN, B., ‘Kroniek Provinciale en Plaatselijke Besturen, periode 1 januari 2002 tot 30 april 2002’, in T.B.P., (2001/8).
 • Docent praktijkcollege erfpacht en opstal, binnen het college zakenrecht (prof. H. Vandenberghe).