Alexander Binon, advocaat

9800 HR
Alexander Binon (°1976) is licentiaat in de rechten (KU Leuven, 1999) en master in de fiscaliteit (KU Leuven, 2000). Hij onderscheidde zich meerdere malen tijdens zijn studies.

Sinds 2001 is hij advocaat aan de balie van Leuven en verbonden aan het kantoor. Hij behandelt er alle fiscale dossiers. Het betreft fiscale dossiers in de meest ruime zin: zowel advies, rulingaanvragen als procedures inzake personenbelasting, vennootschapsbelasting, overnames, reorganisaties, fusies en splitsingen, btw, erf- en registratiebelasting.

In zijn fiscaal advies staan (rechts-)zekerheid, maximale onbetwistbaarheid, eenvoud en beheersbaarheid centraal. Elk juridisch advies dient vanzelfsprekend wettelijk te zijn, maar een fiscaal advies dient daarenboven zo weinig mogelijk aanleiding te geven tot betwisting door de fiscus. Zo kan het algemeen belang (iedereen dient financieel bij te dragen aan de maatschappij) samenvallen met het individueel belang (rechtszekerheid en gemoedsrust voor de belastingplichtige).

Vermits het kantoor veel voor steden en gemeenten werkt, heeft hij ook een bijzondere kennis van gemeentebelastingen. Hij heeft menig publicatie over lokale fiscaliteit op zijn naam.

Zijn fiscale kennis is ingebed in een bredere administratiefrechtelijke, vennootschapsrechtelijke en financiële achtergrond.

Daarnaast is Alexander Binon sinds 1995 gemeenteraadslid in Oud-Heverlee en sedert 2001 schepen van financiën. Sinds 2013 is Mr. Binon er eerste schepen. Op 1 januari 2017 wordt hij burgemeester van Oud-Heverlee.